Gilde St. JanActueelActiviteitenGeschiedenisJeugdVrienden van het GildeFoto's
St. Jansviering
Jubilarissen
Koningschieten
In Memoriam: Adriaan van Asten
In Memoriam: Frans Hurkmans
In Memoriam: Frans Hurkmans
Op vrijdag 9 augustus 2013 is gildebroeder Frans Hurkmans na een moedig gedragen ziekbed overleden. Frans werd 61 jaar. Hij was vanaf 1995 lid van ons gilde.Frans is nooit een geüniformeerd lid geweest, maar wel een lid op wie altijd een beroep op gedaan kon worden. Zo zorgde hij zowel in 1995 als in 2003 bij de door ons gilde georganiseerde gildefeesten voor de elektriciteit. Ook bij de uitbreiding van ons gildegebouw en bij de plaatsing van de nieuwe schutsbomen met kogelvangers zorgde hij voor de elektriciteitsaansluiting. Daarnaast heeft hij er jarenlang voor gezorgd dat na afloop van de St.-Jansviering de banken werden opgeruimd. En wanneer het op kermismaandag regende, zorgde Frans ervoor dat ons gilde met huifkarren droog van en naar Leende vervoerd werd. Voor zijn verdiensten voor de Nederlandse Organisatie van Konijnenhouders, de NCB/ZLTO, het CDA afdeling Heeze-Leende-Sterksel, de Vrienden van de St.-Janschool en St.-Jan Coöp. Verbruikersvereniging U.A. werd hij op 15 februari 2012 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Frans was een man van weinig woorden, maar een harde werker. Het gilde en de gehele Strijpse gemeenschap zullen hem missen.

Wij wensen zijn echtgenote Wies, de kinderen Roel, Bart en Anneke, hun partners Anke, Janny, en Frank, kleinzoon Lucas, zijn moeder en de families Hurkmans en Polman sterkte met het verwerken van dit verlies. Wij hopen dat de vele goede en mooie herinneringen aan Frans hun zullen sterken in de komende tijd.

Moge hij rusten in vrede.

De uitvaartdienst met gilde-eer vindt plaats op woensdag 14 augustus 2013 om 10.30 uur in de parochiekerk St.-Petrus’ Banden te Leende. Frans zal daarna door enkele geüniformeerde gildebroeders naar zijn laatste rustplaats begeleid worden.
 
 


 

Vragen over het Gilde? Mail naar info@gildeleenderstrijp.nl 

Gilde St. JanActueelActiviteitenGeschiedenisJeugdVrienden van het GildeFoto's