Gilde St. JanActueelActiviteitenGeschiedenisJeugdVrienden van het GildeFoto's
Trommen
Bazuinblazen
Vendelen
Jeugd

Marije van Velthoven winnaar van het Pastoor De Vries-wisselschild

Tijdens de zomerborrel van het gilde, ter afsluiting van een activiteitenrijk halfjaar, hebben onze jeugdleden op vrijdagavond 5 juli geschoten om het Pastoor De Vries-wisselschild. Met het 34e schot wist bazuinblazer Marije van Velthoven de laatste resten van de speciale houten vogel naar beneden te halen. Zij wordt daarmee de tiende drager van dit wisselschild, dat in 2003 door emeritus-Pastoor De Vries bij zijn afscheid van de Leendse parochie aan ons gilde werd geschonken.


Bergeijks gildezilver voor onze gildejeugd!

Twee jeugdtamboers, twee jeugdbazuinblazers en een jeugdvendelier van ons gilde hebben op zondag 26 mei deelgenomen aan het jaarlijkse Jeugdtoernooi ‘Trommen – Vendelen – Bazuinblazen’ van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland. Het St.-Jorisgilde uit Bergeijk, dat dit weekeinde haar 550-jarig jubileum vierde, tekende om deze bijzondere reden dit jaar voor de organisatie. In en rondom hun ruime accommodatie aan de Hoek in Bergeijk ontvingen zijn de ruim 30 jeugdige gildebroeders en gildezusters uit de regio Eindhoven. Na een korte optocht en een massale opmars vingen de wedstrijden in trommen, vendelen en bazuinblazen aan. Naast de wedstrijden kon de jeugd zich volop vermaken met verschillende leuke nevenactiviteiten. De leerzame dag werd afgesloten met de prijsuitreiking. Bij het individueel bazuinblazen – klasse onervaren ging de eerste prijs naar Tessa van Asten. Maar ook Marije van Velthoven behaalde bij het individueel bazuinblazen – klasse met ervaring een eerste prijs. Zus Bertine en broer Perry evenaarden bij respectievelijk de klasse individueel trommen – zonder ervaring en de klasse individueel vendelen 13 tot en met 15 jaar deze prestatie. De prestatie van Perry van Velthoven werd, naast met een zilveren prijsschild, beloond met de ‘Jan van Dooren-wisseltrofee’: Een bronzen beeldje van een vendelier in actie, die een jaar bij Perry op de kast mag pronken.


Pastoor De Vries-wisselschild opnieuw voor Renske Liebregts

Tijdens de zomerborrel op vrijdagavond 6 juli hebben de jeugdleden van ons gilde geschoten om het Pastoor De Vries-wisselschild. Met het 49e schot wist bazuinblazer Renske Liebregts, die deze wedstrijd in 2011 op haar naam wist te schrijven, opnieuw de laatste resten van de speciale houten vogel naar beneden te halen. Zij wordt daarmee de negende drager van dit wisselschild, dat in 2003 door emeritus-Pastoor De Vries bij zijn afscheid van de Leendse parochie aan het Strijper gilde werd geschonken.

Gildejeugd succesvol in Stratum

Op zondag 3 juni nam ons gilde deel aan de 70e Kringgildedag van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland. Deze gildedag werd georganiseerd door het St.-Jorisgilde Stratum.
Tessa van Asten behaalde een eerste prijs bij het individueel bazuinblazen junioren tot en met 13 jaar. De jeugdgroep bazuinblazers, bestaande uit Tessa van Asten, Marije van Velthoven en Renske Liebregts behaalde een eerste prijs bij het groepsbazuinblazen voor junioren.
Bij het individueel vendelen waren de eerste en derde prijs in de klasse jeugd 13 tot en met 15 jaar voor respectievelijk Jens Maas en Remco van Hooff. Bij het groepsvendelen behaalde de jeugdgroep de eerste prijs.
De groepen bazuinblazers en vendeliers werden bij hun presentatie telkens begeleid door de tamboers van het ons gilde.

Strijper gildejeugd succesvol bij Jeugdgildedag

Vier jeugdvendeliers en twee jeugdbazuinblazers van het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp hebben op zondag 13 mei deelgenomen aan het jaarlijkse Jeugdtoernooi ‘Trommen – Vendelen – Bazuinblazen’ van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland. Het St.-Martinusgilde uit Tongelre tekende dit jaar voor de organisatie en doopte hun gildepaviljoen aan De Bochten om tot de ontvangstlocatie voor ruim 40 jeugdige gildebroeders en gildezusters uit de regio Eindhoven. Na een korte optocht en een massale opmars vingen de wedstrijden in trommen, vendelen en bazuinblazen aan. Naast de wedstrijden kon de jeugd zich volop vermaken met verschillende leuke nevenactiviteiten.

De dag werd afgesloten met de prijsuitreiking. Bij het individueel bazuinblazen – klasse onervaren ging de eerste prijs naar Tessa van Asten. Zij nam voor de eerste keer deel aan een wedstrijd en zette meteen haar beste beentje voor. Maar ook Marije van Velthoven behaalde bij het individueel bazuinblazen – klasse met ervaring een eerste prijs. Een eerste prijs was er ook voor jeugdvendelier Remco van Hooff in de klasse individueel vendelen 13 tot en met 15 jaar. Deze prestatie werd, naast met een zilveren prijsschild, beloond met de ‘Jan van Dooren-wisseltrofee’: Een bronzen beeldje van een vendelier in actie. Tenslotte was er ook nog een eerste prijs voor de jeugdvendeliers Jens Maas, Remco van Hooff, Perry van Velthoven en Giel van den Boomen bij het groepsvendelen.

Gilde St.-Jan Baptista bezoekt Schuttersfeest in Budel

Ons gilde heeft op zondag 6 mei deelgenomen aan het Schuttersfeest in Budel, wat door Schutterij St.-Nicolaas en St.-Antonius Budel werd georganiseerd vanwege haar 375-jarige jubileum. Ondanks de druilerige weersomstandigheden was er tijdens de optocht veel publieke belangstelling. Bij de nevenwedstrijden, die na afloop van de optocht plaatsvonden, behaalden de jeugdvendeliers Jens Maas en Remco van Hooff respectievelijk een eerste en tweede prijs bij het individueel vendelen van de jeugd. Het optreden van bazuinblazer Marije van Velthoven werd eveneens beloond met een eerste prijs.

Strijper Jeugdvendeliers in de prijzen bij indoortoernooi 

Op zondag 13 november 2011 namen de vendeliers Remco van Hooff, Giel van den Boomen en Perry van Velthoven deel aan het achtste NBFS Indoor Jeugdvendeltoernooi. De organisatie van dit toernooi was in handen van het St.-Antonius-, St.-Sebastianus- en Heilig Sacramentsgilde Beugen, dat voor deze gelegenheid uitweek naar een sportcentrum in Boxmeer. Aan dit toernooi werd deelgenomen door ruim 50 jeugdvendeliers (tot en met 16 jaar) afkomstig uit de gehele provincie Noord-Brabant. Naast individuele wedstrijden waren er ook wedstrijden groepsvendelen. Zeven groepen lieten hun kunnen zien voor een deskundige driekoppige jury. Onze jeugdvendeliers mochten uiteindelijk huiswaarts keren met een verdiende tweede prijs bij het groepsvendelen.

Pastoor De Vries-wisselschild voor Renske Liebregts

De jeugdleden van ons gilde hebben op zaterdag 9 juli als afsluiting van het oefenseizoen geschoten om het Pastoor De Vries-Wisselschild. Met het 61e schot wist bazuinblazer Renske Liebregts de laatste resten van de houten vogel naar beneden te halen. Zij wordt daarmee de achtste drager van dit wisselschild, wat in 2003 door Pastoor De Vries, bij zijn afscheid van de Leendse parochie, aan ons gilde werd geschonken.


Jeugdvendeliers in de prijzen op 69e Kringgildedag

Op zondag 29 mei 2011 nam ons gilde deel aan de Kringgildedag van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland, welke werd georganiseerd door het St.-Annagilde Riethoven. Dit gilde had als thema ‘Trouw aan traditie’ gekozen.

Bij het onderdeel ‘individueel vendelen jeugd tot en met 12 jaar’ behaalde jeugdvendelier Giel van den Boomen een eerste prijs. Bij het onderdeel ‘individueel vendelen jeugd 13 tot en met 15 jaar’ ging zowel de eerste als de tweede prijs naar twee jeugdvendeliers van Leenderstrijp: Remco van Hooff (1e) en Jens Maas (2e). Ook bij het groepsvendelen stonden de Strijper jeugdvendeliers hun mannetje en behaalden, ondanks de stevige zijwaartse wind, een eerste prijs.

Jeugdleden in de prijzen bij Jeugdtoernooi in Leende

Op zondag 15 mei 2011 namen vier jeugdvendeliers en twee jeugdbazuinblazers van het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp deel aan het Jeugdtoernooi van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland. Dit toernooi, dat jaarlijks in aanloop naar de Kringgildedag wordt georganiseerd ter voorbereiding op de wedstrijden, werd dit jaar georganiseerd door het Gilde St.-Catharina en St.-Barbara Leende, wat voor een perfecte organisatie tekende. In de klasse “Bazuinblazen met ervaring tot en met 12 jaar” behaalde Marije van Velthoven de eerste prijs. Bij de klasse “Vendelen met ervaring tot en met 12 jaar” ging de tweede prijs naar Giel van den Boomen. De jeugdvendeliers Jens Maas en Remco van Hooff behaalden in de klasse “Vendelen met ervaring 13 tot en met 15 jaar” respectievelijk de tweede en derde prijs. Daarnaast werd bij het groepsvendelen de eerste prijs gewonnen. Alle winnaars ontvingen een prachtig zilveren prijsschild met een afbeelding van de Leendse kerktoren. Daarnaast was er voor iedere deelnemer aan dit toernooi een herinneringsschild.

Strijper Jeugdvendeliers in de prijzen bij Indoor Jeugdvendeltoernooi

Op zondag 14 november 2010 namen de vendeliers Roel Bax, Jens Maas, Giel van den Boomen en Perry van Velthoven van het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp deel aan het zevende NBFS Indoor Jeugdvendeltoernooi. De organisatie van dit toernooi was in handen van het St.-Sebastiaangilde Borkel, die voor deze gelegenheid uitweek naar sporthal ‘De Belleman’ in Dommelen. Aan dit toernooi werd deelgenomen door ruim 50 jeugdvendeliers afkomstig uit de gehele provincie Noord-Brabant.
Jens Maas behaalde in de Klasse ‘Individueel vendelen Jeugd 13 t/m 15 jaar’ een derde prijs. Een zilveren schild was er ook voor de Strijper jeugdvendeliers bij het ‘Groepsvendelen’. In deze klasse behaalden zij een verdiende eerste prijs.

Pastoor De Vries-wisselschild voor Gert-Jan van der Palen

Twintig jeugdleden van het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp hebben afgelopen vrijdag 9 juli als afsluiting van het oefenseizoen geschoten om het Pastoor De Vries-wisselschild. Met het 45e schot wist Gert-Jan van der Palen de laatste resten van de schitterende houten vogel naar beneden te halen. Hij werd daarmee de zevende drager van dit wisselschild, wat in 2003 door Pastoor De Vries, bij zijn afscheid van de Leendse parochie, aan het Strijper gilde werd geschonken.

Ruben Kummeling nieuwe Bordjesdrager van het Gilde


Bij de Kringgildedag was Ruben Kummeling (2003) voor de eerste keer bordjesdrager van ons gilde. Ruben loopt al perfect in de maat!Goede “generale” voor Strijper jeugdvendeliers

Afgelopen zondag 30 mei namen drie jeugdvendeliers van het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp deel aan het Jeugdtoernooi van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland. Dit toernooi werd dit jaar georganiseerd door het St.-Jorisgilde Bladel. Ondanks de regenachtige weersomstandigheden gingen de wedstrijden in trommen, vendelen en bazuinblazen toch door. In de klasse “Vendelen met ervaring tot en met 12 jaar” behaalde Giel van den Boomen de eerste prijs.


Bij de klasse “Vendelen met ervaring 13 tot en met 15 jaar” gingen de eerste en derde prijs naar respectievelijk Remco van Hooff en Jens Maas.


Alle drie de jeugdvendeliers ontvingen een prachtig zilveren prijsschild. Aan Remco van Hooff werd eveneens de Jan van Dooren-wisseltrofee ‘De Vendelier’ uitgereikt. Dit bronzen beeldje laat de souplesse zien van een vendelier tijdens het vendelen.Strijper Jeugdvendeliers in de prijzen

De jeugdvendeliers Roel Bax, Jens Maas, Giel van den Boomen en Remco van Hooff namen op zondag 22 november 2009 deel aan het zesde NBFS Indoor Jeugdvendeltoernooi, nadat zij eerst met het Strijper gilde de intocht van St.-Nicolaas in Leenderstrijp hadden begeleid. De organisatie van dit toernooi was in handen van het St.-Bavogilde Raamsdonk. Aan dit toernooi werd deelgenomen door ruim 50 jeugdvendeliers afkomstig uit de gehele provincie Noord-Brabant. Remco van Hooff behaalde in de Klasse ‘Individueel vendelen Jeugd 10 t/m 12 jaar’ een vierde prijs. Een zilveren schild was er voor de Strijper jeugdvendeliers bij het ‘Groepsvendelen’. In deze klasse behaalden zij een verdiende derde prijs.

Jeugdvendeliers actief op NBFS-toernooi in Beek en Donk

Op zondag 20 september 2009 namen de vendeliers Benny van den Boomen, Giel van den Boomen en Remco van Hooff van het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp deel aan het jaarlijkse toernooi voor ‘Trommen – Vendelen – Bazuinblazen – Standaardrijden’ van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden. De organisatie van dit toernooi was in handen van het St.-Leonardusgilde Beek en Donk. Aan dit toernooi werd deelgenomen door ruim 330 gildebroeders afkomstig uit de gehele provincie Noord-Brabant.
Na de diverse wedstrijden die onder zonnige weersomstandigheden plaatsvonden in de middaguren was ’s avonds de prijsuitreiking. Voor vendelier Benny van den Boomen was er in de Klasse C een vierde prijs. Jeugdvendelier Remco van Hooff behaalde een tweede prijs in de klasse ‘Individueel vendelen Junioren tot en met 12 jaar’.

Pastoor De Vries-wisselschild voor Niels van den Boomen


Twintig jeugdleden van het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp hebben op vrijdag 17 juli als afsluiting van het oefenseizoen geschoten om het Pastoor De Vries-wisselschild. Met het 114e schot wist jeugdtamboer Niels van den Boomen de laatste resten van de houten vogel naar beneden te halen. Hij wordt daarmee de zesde drager van dit wisselschild, wat in 2003 door Pastoor De Vries, bij zijn afscheid van de Leendse parochie, aan het Strijper gilde werd geschonken.
Naast de sportieve strijd om dit befaamde wisselschild werd er door de jeugdleden ook nog bij het wipschieten om enkele prijzen geschoten. De beste scores bij dit onderdeel waren voor Roel Bax, Niels van den Boomen en Remco van Hooff.Jeugdtoernooi ‘Trommen – Vendelen – Bazuinblazen’ in Luijksgestel

Op zondag 17 mei organiseerde het St.-Martinusgilde Luijksgestel het jaarlijkse Jeugdtoernooi van Kring Kempenland met als thema “Jeugd gaat voor zilver”. Namens ons gilde werd hieraan deelgenomen door twee bazuinblazers en vier jeugdvendeliers. Het toernooi werd gehouden in het dorpspark van Luyksgestel, achter de kerk. Doel van dit toernooi is om extra wedstrijdervaring op te doen in de gildedisciplines trommen, vendelen en bazuinblazen. Na een korte optocht door het centrum van Luijksgestel gingen de diverse wedstrijden van start. Bij deze wedstrijden werd in de klasse ‘Individueel vendelen zonder ervaring’ een eerste prijs gewonnen door jeugdvendelier Giel van den Boomen, die voor de eerste keer zijn vendelkunsten mocht vertonen aan de jury. In de klasse ‘Individueel vendelen jeugd tot en met 12 jaar’ waren de eerste en tweede prijs voor respectievelijk Remco van Hooff en Jens Maas. In de klasse ‘Individueel vendelen jeugd 13 tot en met 15 jaar’ was er een tweede prijs voor jeugdvendelier Roel Bax. Bij het groepsvendelen behaalden onze jeugdvendeliers een verdiende eerste prijs. In de klasse ‘Individueel bazuinblazen’ was er ook nog een tweede prijs voor jeugdbazuinblazer Lieke Liebregts.


Vendelsuccessen op indoor-vendeltoernooi

Op zondag 9 november namen vijf jeugdvendeliers van het Gilde deel aan alweer het vijfde NBFS Indoor Jeugdvendeltoernooi. Dit toernooi werd georganiseerd door het Gilde St.-Joris en St.-Sebastiaan uit Berkel-Enschot. Aan dit jeugdvendeltoernooi deden ruim 70 jeugdvendeliers in de leeftijd tot en met 15 jaar uit de gehele provincie mee. Bij het groepsvendelen behaalden de jeugdvendeliers Jens Maas, Lars van Hooff, Roel Bax, Naomi Bax en Benny van den Boomen een derde prijs. Bij de klasse ‘individueel vendelen 13 tot en met 15 jaar’ was er een eerste-derde prijs voor Roel Bax. Een eerste-tweede prijs was er ook voor jeugdvendelier Benny van den Boomen in de dezelfde klasse.

Schietwedstrijd om “Pastoor De Vries-wisselschild”

Op vrijdag 4 juli hebben onze jeugdleden het oefenseizoen 2007-2008 voor trommen, bazuinblazen en vendelen feestelijk afgesloten met een schietwedstrijd. Voor de vijfde keer werd geschoten om het “Pastoor De Vries-wisselschild”.

Na een spannende wedstrijd tussen de 15 deelnemers was het jeugdvendelier Naomi Bax die na 61 schoten met een welgemikt schot het speciaal voor deze schietwedstrijd vervaardigde houten vogeltje naar beneden schoot. Zij kreeg door Regerend-Deken Tinus van den Berg het schild opgespeld en werd daarmee de vijfde drager van dit schitterende schildje. Pater De Vries kon helaas niet aanwezig zijn.

 

 

Het “Pastoor De Vries-wisselschild” is door voormalig Pastoor van Leende, M.J. de Vries, bij zijn afscheid in 2003 geschonken aan het Gilde St.-Jan Baptista. Bij de aanbieding van dit schild, wat zowel een afbeelding van de R.K.-Kerk St.-Petrus’ Banden in Leende als de St.-Janskapel van Leenderstrijp draagt, gaf Pastoor De Vries de intentie mee een jaarlijkse competitie op te zetten onder de jeugdleden met als inzet dit schild. 

Vragen over het Gilde? Mail naar info@gildeleenderstrijp.nl 

Vragen over de website? Mail naar webmaster@gildeleenderstrijp.nl

 

Gilde St. JanActueelActiviteitenGeschiedenisJeugdVrienden van het GildeFoto's