Gilde St. JanActueelActiviteitenGeschiedenisJeugdVrienden van het GildeFoto's
St. Jansviering
Jubilarissen
Koningschieten
In Memoriam: Adriaan van Asten
In Memoriam: Theo Cardinaal
In Memoriam: Theo Cardinaal
Op vrijdag 26 juli 2013 is gildebroeder en ere-lid Theo Cardinaal na een kort ziekbed overleden. Theo werd 91 jaar. Ruim 68 jaar was Theo Cardinaal lid van ons gilde. Wij verliezen in Theo een toegewijde gildebroeder.


Als niet-geüniformeerd lid van ons gilde heeft Theo zich altijd zeer betrokken gevoeld. Trouw bezocht hij de activiteiten: van jaarvergadering, de viering van Strijp Kermis, de St.-Jansviering tot het varkenschieten. Maar ook in de tijd dat de gildegronden nog door de gildebroeders en gildezusters werden bewerkt, liet Theo zich van zijn beste kant zien: een harde werker, die ook een gezonde dosis humor in zich had. Hij hield er niet van om op de voorgrond te staan.

In 1945 werd hij als stemgerechtigd lid van ons gilde ‘ingeboond’. Bij de viering van het 350-jarig bestaan van ons gilde in 1995 werd Theo vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap onderscheiden met het Gouden Schild van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland. Daarnaast werd hij erelid van ons gilde.
Op 24 juni 2005 hebben we het 60-jarig lidmaatschap gevierd van Theo en zijn broer Jos. Bij die gelegenheid ontving hij het zilveren schild van ons gilde. Op 29 april 2012, op de vooravond van zijn 90e verjaardag, is door ons gilde aan Theo een vendelhulde gebracht. Bij die gelegenheid ontving hij een replica van de onderscheidingen die behoren bij zijn 40-jarig, 50-jarig en 60-jarig lidmaatschap, aangezien de echte onderscheidingen bij een inbraak in zijn woning werden ontvreemd. Met deze huldeblijk, maar nog meer met dit unieke cadeau, was Theo zeer verguld.

Zijn getoonde dankbaarheid sprak boekdelen en blijft in ons geheugen gegrift.

Wij wensen zijn echtgenote Sien en de families Cardinaal en Verduijn veel sterkte in de moeilijke tijd die volgt. Wij hopen dat de vele goede en mooie herinneringen aan Theo hun zullen sterken bij het verwerken van dit verlies.

Moge hij rusten in vrede.

De uitvaartdienst met gilde-eer was op woensdag 31 juli 2013 in de parochiekerk St.-Petrus’ Banden te Leende.

Enkele geüniformeerde gildebroeders hebben Theo Cardinaal naar zijn laatste rustplaats begeleid. 

 


Vragen over het Gilde? Mail naar info@gildeleenderstrijp.nl 

Gilde St. JanActueelActiviteitenGeschiedenisJeugdVrienden van het GildeFoto's