Gilde St. JanActueelActiviteitenGeschiedenisJeugdVrienden van het GildeFoto's
St. Jansviering
Jubilarissen
Koningschieten
In Memoriam: Adriaan van Asten
Actueel


Drukbezocht varkenschieten in Leenderstrijp

        

 
Zondag 2 november 2014 hield het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp haar jaarlijkse schietwedstrijd. De inzet van deze schietwedstrijd werd gevormd door twee (geslachte) varkens. De zeldzaam mooie weersomstandigheden voor de tijd van het jaar droegen er zeker aan bij dat ruim 75 schutters deelnamen aan deze gezellige en verbroederlijke middag op het onlangs door de KNSA-gecertificeerde schietterrein van het Strijper gilde.

De uitslagen van deze schietwedstrijd waren als volgt:

Grote Puist (kaliber 12):

1.      Wim van der Palen
2.      Marco Seijkens
3.      Niels van Lieshout
4.      Marco van Stipdonk
5.      Niels van Ham
6.      Stephan Nuijts (Heeze)
7.      Peter Knapen (Heeze)
8.      Peter Knapen (Heeze)
9.      Ronald Geven
10.   Jan Bax
Poedelprijs: André Cardinaal

Kleine Puist (kaliber .22):

1.      Jan van Lierop (Heeze)
2.      Maarten Bax
3.      Ad van Oirschot (Liempde)
4.      Tinus van den Berg
5.      Johan Bax Jzn.
6.      Jasper van Ham
7.      Jan Seijkens
8.      Ad van Oirschot (Liempde)
9.      Jacob van Hooff
10.   Jan van Lierop (Heeze)
11.   Jan van Brakel (Valkenswaard)
Poedelprijs: Martien Bax (Valkenswaard)

Wip (kaliber .22):

1.      Wilco Dielis
2.      Robbert Dielis
3.      Wim van Ansem

In de weken voorafgaand aan het varkenschieten werd in Strijp huis aan huis rondgegaan met de bonenpot. Hiermee wordt de inwoners van Leenderstrijp ook een kans geboden om een prijs te bemachtigen door het raden van het aantal bonen in een verzegelde fles. In de bonenpot zaten dit jaar 5389 bonen. Dit aantal werd niet exact geraden. De uitslag hiervan is als volgt:

1.      Niels van Ham                                               (5385 geraden)             (na loting)
2.      Jasper van Ham                                            (5393 geraden)             (na loting)
3.      Xandra van Esseveldt                                    (5384 geraden)            
4.      Hans Hulsen                                                  (5381 geraden)                   

5.      Angelique Klaassen                                       (5400 geraden)             (na loting)
6.      Jasper van Ham                                             (5379 geraden)             (na loting)
7.      Henk Antonissen                                            (5400 geraden)             (na loting)
8.      Frits van Meijl                                                 (5400 geraden)             (na loting)
9.      Hans Schoone                                                (5400 geraden)             (na loting)
10.   Ton van de Ende                                            (5400 geraden)             (na loting)
11.   Robbert Dielis                                                 (5400 geraden)             (na loting)
12.   Hans Hulsen                                                   (5401 geraden)             (na loting)
13.   Tonny van der Palen                                       (5401 geraden)             (na loting)
14.   Frans van de Sande                                       (5376 geraden)

Tessa van Asten wint het Pastoor De Vries-wisselschild

 

Tijdens de zomerborrel van het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp, ter afsluiting van een druk eerste halfjaar, hebben de jeugdleden van het Strijper gilde op vrijdagavond 4 juli  geschoten om het Pastoor De Vries-wisselschild. Met het 52e schot wist bazuinblazer Tessa van Asten de laatste resten van de speciale houten vogel naar beneden te halen. Zij wordt daarmee de elfde drager van dit wisselschild, wat in 2003 door emeritus-Pastoor De Vries, bij zijn afscheid van de Leendse parochie, aan het Strijper gilde werd geschonken.

Tegelijkertijd met de verschieting van het Pastoor De Vries-wisselschild werden de door de Leendse en Strijpse middenstand geschonken kermisprijzen verschoten. Omdat op kermismaandag 16 juni de koningsvogel zich moeilijk gewonnen gaf (354 schoten), was er na afloop van het Koningschieten niet meer geschoten om de kermisprijzen. De uitslagen van de schietwedstrijd om de kermisprijzen zijn als volgt: 

 1. Jasper van Ham
 2. Harrie Verduijn
 3. Stef Maas
 4. Maarten Bax
 5. Johan Bax Hzn.
 6. Frans Maas
 7. Remco van Hooff
 8. Wim van der Palen
 9. Remco van Hooff
 10. Fridi Liebregts
 11. Johan Bax Jzn.
 12. Antoon Bax
 13. Stef Maas
 14. Jac Bax
 15. Niels van Ham
 16. Gijs van Asten
 17. Robbert Dielis
 18. Wim van der Palen
 19. Remco van Hooff
 20. Patrick Cardinaal
 21. Wilco Dielis

Naast het uitdelen van prijzen werd er tijdens de zomerborrel ook nog een prijs in ontvangst genomen. Een afvaardiging van het St.-Jansgilde Soerendonk was te gast en bood het gilde het prijsschild aan van de eerste prijs in de optocht tijdens de Kringgildedag, die op zondag  1 juni j.l. in Soerendonk werd gehouden. 


Koningschieten 2014:
Antoon Liebregts nieuwe Koning

Het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp vierde op 16 juni kermismaandag. Na het bijwonen van de gildemis en de traditionele vendelhulde aan het Kerkelijk en Wereldlijk Gezag werd in de middag met vliegend vaandel en slaande trom naar het schietterrein achter de St.-Janskapel gegaan voor het driejaarlijks koningschieten.
Tien serieuze kandidaten schoten om deze belangrijke eretitel van het gilde. Pas na 354 goedgerichte schoten was het gildebroeder Antoon Liebregts die de houten koningsvogel naar beneden wist te halen. Nog nooit eerder wist een koningsvogel bij het Strijper gilde zolang stand te houden alvorens zich gewonnen te geven.
Antoon Liebregts (51) is sinds 1987 een verdienstelijk lid van het Strijper gilde. Eerst als vendelier en tegenwoordig als bazuinblazer.
De nieuwe gildekoning zal op vrijdag 20 juni aanstaande om 19.30 uur door onder meer de handwassing en het afnemen van de koningsgelofte worden ingehuldigd bij het gildehuis “De Hospes”.
 
  
 
Sint-Jansviering in Leenderstrijp
 
De feestdag van de schutspatroon wordt door de Brabantse schuttersgilden op velerlei wijze gevierd. Sint Jan Baptista neemt in het functioneren van het op 17 oktober 1645 opgerichte gilde van Leenderstrijp een concrete plaats in. Het gilde verkeert in de zeldzame omstandigheid dat het een aan de schutspatroon gewijde kapel onder zijn beheer heeft. De kapel nam in de loop der eeuwen een centrale plaats in in het geestelijk leven van Leenderstrijp.
De Sint-Janskapel beheerst ook heden nog het functioneren van het gilde. Rond de op een heuvel buiten de bebouwde kom gelegen kapel houdt het Gilde St.-Jan Baptista jaarlijks op Sint-Jansdag (24 juni) een openluchtmis met Sint-Janstrossenwijding.
Sinds 1962, toen pastoor F. de Wijs daarvoor zijn toen nog eenmalige toestemming gaf, staat de kapel ook op Sint Jansdag in het middelpunt van de belangstelling. Op initiatief van het Strijper Gilde St.-Jan Baptista wordt er sinds dat jaar een Heilige Mis in de open lucht gehouden.
 
Sint Janstros
Tijdens deze H. Mis worden de Sint-Janstrossen gewijd. Zo’n tros is een boeket voor het merendeel bestaande uit veldbloemen. De gewijde tros wordt thuis buiten aan een deurstijl gehangen om bescherming af te smeken tegen noodweer en boze geesten en geluk en gezondheid te brengen aan diegene die achter de tros hun heil zoeken. Zo’n St.-Janstros bestaat uit Sint-Janskruid, noteblad, koningsvaren, gele lis, korenbloem, margriet, rode en witte koekoeksbloem, vergeet-mij-nietje, wild viooltje, Spaans gras, aargras en lindeblad. Uit de tuin worden daar een witte en rode roos en een anjer (snoffel) toegevoegd.
Op dinsdag 24 juni 2014 is er ’s avonds om 19.30 uur een openluchtmis met Sint Janstrossenwijding bij de Sint Janskapel aan de Kapelstraat in Leenderstrijp. De Heilige Mis wordt opgeluisterd door de beide parochiële koren.
De organisatie is in handen van het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp dat om 19.15 uur vanaf gildehuis “de Hospes” via de brede school Sint Jan (waar de jeugd van Jong Nederland Leende aansluit), met vliegend vaandel en slaande trom naar de Sint Janskapel trekt.
 

Strijper gilde belééft de traditie in Soerendonk 
Op zondag 1 juni nam het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp deel aan de 72e Kringgildedag van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland. Deze gildedag, waaraan werd deelgenomen door de 52 schuttersgilden uit de regio Eindhoven, werd georganiseerd door het St.-Jansgilde Soerendonk. Deze Kringgildedag kreeg als thema ‘Belééf de traditie’ mee.
Voor haar presentatie in de optocht behaalde het Strijper gilde de eerste prijs van en moest zij het Leendse zustergilde St.-Catharina en St.-Barbara (Ereprijs) voor laten gaan. Maar ook bij de wedstrijden, die na de optocht en massale opmars werden gehouden, stonden de Strijper gildebroeders en gildezusters hun mannetje. Bij het individueel bazuinblazen klasse C senioren was er een eerste prijs voor Toon Liebregts. Marije van Velthoven behaalde een eerste prijs bij het individueel bazuinblazen junioren en ook de jeugdgroep behaalde een eerste prijs bij het bazuinblazen.
Bij het individueel vendelen was de eerste prijs in de klasse B voor Remco van Hooff.
Het Strijper gilde is content met deze mooie prestaties. Ook kijkt zij met veel plezier terug op deze mooie dag, waarop weer volop verbroedert is met de vele collega-gildebroeders en gildezusters uit de regio Eindhoven.

Strijper gilde winnaar touwtrekken

Op het schietterrein van het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp werd op zaterdag 24 mei een verbroederlijke touwtrekwedstrijd georganiseerd tussen het Gilde St.-Catharina en St.-Barbara Leende en het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp. Onder grote publieke belangstelling en met veel aanmoedigingen gingen zowel de jongere als de oudere gildebroeders en gildezusters op sportieve wijze met elkaar de strijd aan.
Ondanks het gegeven dat beide gilden aan elkaar gewaagd waren, waren uiteindelijk waren de uitslagen van de trekpogingen allen in het voordeel van het Strijper gilde.    
Op woensdag 20 augustus zullen de beide gilden elkaar, buiten de reguliere gilde-activiteiten om, opnieuw ontmoeten in een sportieve voetbalwedstrijd. Inzet van deze wedstrijd zal, met een knipoog naar de befaamde Johan Cruijff-schaal, de zilveren Verbroederingsschaal zijn.


 
 
Nieuwjaarschieten

Op 5 januari 2014 werd vanaf 11.30 uur onder het genot van een drankje het nieuwe jaar "ingeschoten" met een schietwedstrijd voor leden en gezinsleden met kaliber .22.

Nieuwjaarsgroet


Frans van Hoof overleden

Op donderdag 28 november 2013 is gildebroeder en ere-lid Frans van Hooff na een kort ziekbed overleden. Hij werd 86 jaar. Frans was ruim 55 jaar lid van het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp.

De afscheidsdienst met gilde-eer vond plaats op dinsdag 3 december 2013 om 9.30 uur in het Crematorium Heeze. Zie ook de speciale "In Memoriam" via het menu aan de linkerzijde van deze pagina, of klik op deze directe link.

Nieuw Fotoboek

Op 29 november is het oude digitale fotoboek van de site gehaald, en vervangen worden door een nieuwe, verbeterde versie. Inmiddels zijn de meest recente albums vergezet. Dit is echter tijdrovend werk, dus er kunnen enkele weken overheen gaan voordat het fotoalbum weer helemaal compleet is.
Excuses voor het ongemak, het is misschien even uitzoeken hoe het allemaal precies werkt.

Drukbezochte Schietwedstrijd 3 november 2013

Op zondag 3 november 2013 hield het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp haar jaarlijkse “open” schietwedstrijd. De inzet werd gevormd door twee (geslachte) varkens. De herfstachtige weersomstandigheden weerhield de 75 schutters niet om deel te nemen, waardoor het een gezellige en verbroederlijke middag werd. De uitslagen zijn te vinden op de speciale pagina geweerschieten. Klik hier om direct naar deze pagina te gaan.

In de weken voorafgaand aan het varkenschieten werd in Strijp huis aan huis rondgegaan met de bonenpot. Hiermee wordt de inwoners van Leenderstrijp ook een kans geboden om een prijs te bemachtigen. In de bonenpot zaten dit jaar 1962 bonen. Dit aantal werd door één persoon exact geraden.

De uitslag:

1. Tonny van der Palen (1962 geraden)
2. Lenie Seijkens-Broers (1963 geraden) (na loting)
3. Theo de Groof (1961 geraden) (na loting)
4. Max Farjon (1963 geraden) (na loting)
5. Henk Bax (1960 geraden) (na loting)
6. Toos Bax-Raaijmakers (1960 geraden) (na loting)
7. Frans Schoone (1964 geraden) (na loting)
8. Theo de Groof (1960 geraden) (na loting)
9. Francien Dielis (1960 geraden) (na loting)
10. Frank Verduijn (1965 geraden) (na loting)
11. Gonny Renders (1965 geraden) (na loting)

Tweede prijs voor Remco van Hooff op NBFS-toernooi in Leende

Op zondag 15 september nam vendelier Remco van Hooff van ons gilde deel aan het jaarlijkse toernooi voor ‘Trommen – Vendelen – Bazuinblazen – Standaardrijden’ van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden. De organisatie van dit toernooi was dit jaar in handen van de St.-Catharina en St.-Barbaragilden uit Leende en Geldrop. Aan dit toernooi werd deelgenomen door ruim 170 gildebroeders en gildezusters afkomstig van 36 gilden uit de gehele provincie Noord-Brabant.
Na de diverse wedstrijden die onder goede weersomstandigheden plaatsvonden in de middaguren was ’s avonds de prijsuitreiking. Voor vendelier Remco van Hooff was er in de Klasse C een tweede prijs.


Zilveren verbroederingsschaal naar Strijp

Ter afsluiting van Leende Kermis werd op woensdag 21 augustus bij het gildegebouw van het Leendse gilde aan de Loofvennen de gebruikelijke voetbalwedstrijd gehouden tussen ons gilde en het Leendse Gilde St.-Catharina en St.-Barbara. Ook dit jaar waren de tonpraoters van de partij.

Inzet van de voetbalwedstrijd tussen de beide gilden is de zilveren verbroederingsschaal, die in 2012 door ons gilde aan het Leendse gilde is aangeboden tijdens het Verbroederingsfeest. Naast de logo’s van beide gilden, wordt deze schaal gesierd met de tekst: “Leende en Strijp: eenheid door verbroedering”.

De wedstrijd tussen de Jeugd van het Leendse gilde en de jeugd van ons gilde werd in het voordeel van het Leendse gilde beslist. Het seniorenteam van ons gilde moest het afleggen tegen de Leendse tonpraoters. Het duel tussen het Leendse gilde en de tonpraoters werd een gelijkspel. Vanwege de winst van ons gilde in de wedstrijd tegen het Leendse gilde werd ons gilde uitgeroepen als winnaar van de gilden. De tonpraoters mochten met de eer strijken als ‘over all-winnaar’.

Deze uitslagen resulteerden erin dat het Leendse gilde op doelsaldo als winnaar uit deze vriendschappelijke competitie kwamen.

De voetbalwedstrijd werd afgesloten met een gezellige, verbroederlijke derde helft, waarbij de eerste voorbereidingen werden getroffen voor de volgende ontmoeting: 30 november Moppentoppers.

Frans Hurkmans overleden

Op vrijdag 9 augustus 2013 is gildebroeder Frans Hurkmans na een moedig gedragen ziekbed overleden. Frans werd 61 jaar. Hij was sinds 1995 lid van ons gilde. De uitvaartdienst met gilde-eer was op woensdag 14 augustus 2013. Frans is daarna door enkele geüniformeerde gildebroeders naar zijn laatste rustplaats begeleid.

Zie ook de speciale "In Memoriam" via het menu aan de linkerzijde van deze pagina, of klik op deze directe link.

Ere-lid Theo Cardinaal overleden 

Op vrijdag 26 juli 2013 is gildebroeder en ere-lid Theo Cardinaal na een kort ziekbed overleden. Theo werd 91 jaar. Ruim 68 jaar was Theo Cardinaal een trouw en toegewijd lid van ons gilde. 

Zie ook de speciale "In Memoriam" via het menu aan de linkerzijde van deze pagina, of klik op deze directe 
link.

Marije van Velthoven winnaar van het Pastoor De Vries-wisselschild

Tijdens de zomerborrel van het gilde, ter afsluiting van een activiteitenrijk halfjaar, hebben onze jeugdleden op vrijdagavond 5 juli geschoten om het Pastoor De Vries-wisselschild. Met het 34e schot wist bazuinblazer Marije van Velthoven de laatste resten van de speciale houten vogel naar beneden te halen. Zij wordt daarmee de tiende drager van dit wisselschild, dat in 2003 door emeritus-Pastoor De Vries bij zijn afscheid van de Leendse parochie aan ons gilde werd geschonken.


Droge en goedbezochte Sint Jansviering in Leenderstrijp

Op maandag 24 juni 2013 werd voor de 52e keer de Sint-Jansviering in Leenderstrijp gehouden. Ondanks de regen die nog een uur voor aanvang van de viering uit de lucht viel, werd de viering in de open lucht goed bezocht. Tijdens de viering bleef het overigens droog en brak er zelfs een enkel zonnestraaltje door de bewolking.
De organisatie van de viering was ook dit jaar in handen van ons gilde, dat de viering ook met gilde-eer opluisterde. De zang bij de openluchtmis werd dit jaar verzorgd door het parochieël dameskoor en mannenkoor. Ook de jeugd van Jong Nederland Leende was traditiegetrouw aanwezig. Pastoor Van Meijl zegende de in grote getale meegebrachte Sint Janstrossen. In zijn preek ging Pastoor Van Meijl in op de vraag “waarom men naar Leenderstrijp is gekomen?”. Hij onderstreepte daarbij twee gedachten: verbondenheid en inspiratie. Na afloop van de viering werd Theo van der Paalen gehuldigd vanwege zijn 60-jarig lidmaatschap van ons gilde. Zie ook de speciale pagina jubelarissen.


Online Fotoalbum bijgewerkt

Het fotoalbum op de website is bijgewerkt met fotoalbums van de onder andere de Kringgildedag 2013. Tip voor een regenachtige dag. Marco Seijkens heeft nog een album op internet gezet met daarin foto's van de Kringgildedag (klik op deze link).

Foto's opening Brede School St.-Jan

Op 31 mei jongstleden werd het nieuwe schoolgebouw in Leenderstrijp feestelijk geopend. Ook ons Gilde mocht daarbij aanwezig zijn. Van Margot van den Boer ontvingen we een groot aantal foto's, die in ons online fotoalbum geplaatst zijn. De moeite van het bekijken meer dan waard!
Ook zijn er enkele andere albums geplaatst, onder andere van het jeugdtoernooi 2013. Via deze link van het organiserende gilde St-Joris Bergeijk zijn ook foto's beschikbaar.

Kermismaandag: zonnig, gezellig en geslaagd!

Op maandag 17 juni vierde gilde kermismaandag. Volgens oud gebruik werd er te voet van Strijp naar Leende gegaan om de eucharistieviering van 09.00 uur bij te wonen. Tijdens deze H. Mis ging Pastoor Van Meijl in op de vraag “waarom iemand lid wordt van een gilde”. Na afloop van de eucharistieviering werd op het Marktplein een vendelhulde gebracht aan de Kerkelijke en Wereldlijke Overheid, vertegenwoordigd door Pastoor Van Meijl, em.-Pastoor Van Loon en het voltallige College van Burgemeester en Wethouders. Dit jaar was het precies 175 jaar geleden dat er voor het eerst in de archieven van het gilde melding wordt gemaakt van dit gebruik.
Nadat het gilde op koffie en vlaai was getrakteerd door het gemeentebestuur werd met enkele onderbrekingen naar Strijp gegaan, waar in het gildehuis De Hospes een koffiemaaltijd stond te wachten, waarmee een goede bodem voor het middagprogramma gelegd kon worden.
’s Middags werd er onder bijzonder goede weersomstandigheden op het schietterrein achter de St.-Janskapel geschoten om de kermisprijzen, die door de Leendse en Strijpse middenstand beschikbaar werden gesteld. De uitslag van deze schietwedstrijd is te vinden op de speciale pagina Geweerschieten. Klik hier om direct naar deze pagina te gaan.


Foto's Koninklijk bezoek aan Brabant

Marco Seijkens heeft foto's gemaakt van het bezoek van Koning Willem Alexander en Koningin Maxima aan onze provincie. Klik op deze
link om naar de foto's te gaan. Ook zijn er enkele foto's te vinden in ons online fotoalbum.

Content Strijper gilde verbroedert in Eersel

Op zondag 2 juni nam ons gilde deel aan de 71e Kringgildedag van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland. Deze gildedag met als thema ‘Contente verbroedering’werd georganiseerd door het Onze Lieve Vrouwegilde Eersel.

Voor haar presentatie in de optocht behaalde ons gilde de tweede-eerste prijs van vier eerste prijzen. Het St.-Joris en St.-Barbaragilde Maarheeze won de Ereprijs en het St.-Jansgilde Soerendonk won de eerste-eerste prijs. Maar ook bij de wedstrijden, die na de optocht en massale opmars werden gehouden, stonden onze gildebroeders en gildezusters hun mannetje. Bij het individueel bazuinblazen klasse C senioren was er een eerste prijs voor Renske Liebregts. Marije van Velthoven behaalde een eerste prijs bij het individueel bazuinblazen junioren.
Bij het individueel vendelen waren de eerste en tweede prijs in de klasse C voor respectievelijk Jens Maas en Remco van Hooff.
Ook de schutters lieten zich van hun beste kant zien. Zij behaalden een tweede prijs bij het Viertalschieten.
We kijken met veel plezier terug op deze mooie dag, waarop weer volop verbroedert is met de vele collega-gildebroeders en gildezusters uit de regio Eindhoven.

Groepsfoto 2 juni 2013 - Gildedag EerselBergeijks gildezilver voor onze gildejeugd!

Twee jeugdtamboers, twee jeugdbazuinblazers en een jeugdvendelier van ons gilde hebben op zondag 26 mei deelgenomen aan het jaarlijkse Jeugdtoernooi ‘Trommen – Vendelen – Bazuinblazen’ van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland. Het St.-Jorisgilde uit Bergeijk, dat dit weekeinde haar 550-jarig jubileum vierde, tekende om deze bijzondere reden dit jaar voor de organisatie. In en rondom hun ruime accommodatie aan de Hoek in Bergeijk ontvingen zijn de ruim 30 jeugdige gildebroeders en gildezusters uit de regio Eindhoven.


Na een korte optocht en een massale opmars vingen de wedstrijden in trommen, vendelen en bazuinblazen aan. Naast de wedstrijden kon de jeugd zich volop vermaken met verschillende leuke nevenactiviteiten. De leerzame dag werd afgesloten met de prijsuitreiking. Bij het individueel bazuinblazen – klasse onervaren ging de eerste prijs naar Tessa van Asten. Maar ook Marije van Velthoven behaalde bij het individueel bazuinblazen – klasse met ervaring een eerste prijs. Zus Bertine en broer Perry evenaarden bij respectievelijk de klasse individueel trommen – zonder ervaring en de klasse individueel vendelen 13 tot en met 15 jaar deze prestatie. De prestatie van Perry van Velthoven werd, naast met een zilveren prijsschild, beloond met de ‘Jan van Dooren-wisseltrofee’: Een bronzen beeldje van een vendelier in actie, die een jaar bij Perry op de kast mag pronken.

Foto's van deze dag zijn te bekijken op ons online album en via deze link van het organiserende gilde.


Vragen over het Gilde? Mail naar info@gildeleenderstrijp.nl 

Vragen over de website? Mail naar webmaster@gildeleenderstrijp.nl

Gilde St. JanActueelActiviteitenGeschiedenisJeugdVrienden van het GildeFoto's